top of page
L1020893_kompre.jpg

Specialistmottagning för patienter med hjärt- och kärlsjukdom

Cityheart grundades 2005 och är belägen vid Hötorget i centrala Stockholm.

Läs mer

Specialistmottagning för patienter med hjärt- och kärlsjukdom

Cityheart grundades 2005 och är belägen vid Hötorget i centrala Stockholm. Verksamheten är privatägd och bedrivs enligt Nationella taxan med samarbetsavtal med Region Stockholm.

 

Våra läkare besitter specialistkompetens och lång yrkeserfarenhet av prevention och behandling av hjärt-kärlsjukdomar.

L1020905_kompre.jpg

Kardiologi och klinisk fysiologi

Vi utreder och behandlar kärlkramp, hjärtsvikt, rytmrubbningar, högt blodtryck, klaffel, misstanke om hjärtsjukdom hos idrottsaktiva, bedriver preoperativa bedömningar och vägleder patienterna till ett friskare liv med råd om förebyggande åtgärder.

Kliniska studier och forskning

Cityheart har en tradition att delta i kliniska studier och forskningsprojekt. Detta bidrar till nya effektiva behandlingsmetoder samt förebyggande åtgärder mot hjärt- och kärlsjukdomar och medför en kontinuerlig kompetensutveckling för våra medarbetare.

hearts_bg.png

Hjärtflimmerkollen

En ny medicinsk tjänst för att enkelt utreda om du har förmaksflimmer. Hjärtflimmerkollen utförs i samarbete med Coala Heart Monitor som man får hemskickad och använder dagligen i vardagslivet under 14 dagar.

bottom of page