top of page
L1020896_kompre.jpg

Att vara patient hos oss på Cityheart

Vi välkomnar patienter från hela Stockholms län och även övriga landet. Du bör ha remiss från annan läkare. Remisspatienter från primärvården prioriteras.

Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot akuta ärenden.

Inför besöket

Inför besöket

Inför läkarbesöket, vänligen ta med ID-kort och medicinlista. Vid behov av tolk, ber vi dig kontakta oss i tid.

Tidsbokning

För tidsbokning, var god kontakta mottagningen. Vid förhinder, vänligen meddela oss i god tid. På grund av generellt hög belastning är det ibland inte möjligt att vi ringer upp samma dag.

E-frikort

E-frikort

I Stockholms län registreras dina patientavgifter elektroniskt. Du behöver inte själv hålla reda på hur mycket du har betalt till beloppsgränsen för frikort. 

 

Läs mer om högkostnadsskydd och frikort i Stockholms län.

L1020894_kompre.jpg
Provtagningsrutiner

Provtagningsrutiner för mottagningen

Läkaren bedömer det medicinska behovet av blodprover och utfärdar remiss för detta under besöket.

 

Vi remitterar till blodprover endast på aktuella och relevanta indikationer för din hjärt- och kärlproblematik.

 

Blodprovsremisser skickas elektroniskt och endast till upphandlade laboratorier (Unilabs och Karolinska universitetslaboratoriet).

Sammanhållen journal

Sammanhållen journal

Cityheart använder sig av sammanhållen journalföring genom journalsystemet TakeCare.

 

Detta innebär att våra medarbetare som deltar i din vård, har med ditt medgivande möjlighet att ta del av uppgifter i journaler du har hos andra vårdgivare inom Stockholms läns landsting.

 

På webbplatsen 1177.se kan du under ”regler och rättigheter”, ”rättigheter i vården” läsa mer om sammanhållen journalföring.

Per-Jacobsen-3_kompre.jpg
bottom of page