top of page
L1020896_kompre.jpg

Specialistmottagning för patienter med hjärt- och kärlsjukdom

Cityheart grundades 2005 och är belägen vid Hötorget i centrala Stockholm. Verksamheten är privatägd och bedrivs enligt Nationella taxan med samarbetsavtal med Region Stockholm.

 

Verksamheten är certifierad enligt KVALPRAK, ett kvalitetssäkringssystem anpassat för mindre och medelstora läkarmottagningar.

Undersökningar

Vi utreder, diagnostiserar och behandlar patienter med hjärt- och kärlsjukdomar

Kranskärlssjukdom - hjärtinfarkt och kärlkramp Rytmrubbningar såsom förmaksflimmer Ställningstagande till blodförtunning

Klaffel

Hjärtsvikt

Högt blodtryck

Blodfettsrubbningar

Svimningar

Misstänkta cirkulationsrubbningar

Vi utför följande kardiologiska undersökningar

Vilo-EKG

Ekokardiografi, ultraljudsundersökning av hjärtat Pacemaker-, ICD- och CRT-kontroller

Preoperativa och riskbedömningar av idrottsaktiva

Långtidsblodtryck

Långtids EKG med COALA

Cityheart har ett nära samarbete med fysiologiska laboratorier för följande diagnostiska undersökningar

Arbets-EKG Långtidsblodtryck

Långtids-EKG

Perifiera kärlutredningar

Sömnregistreringar

CT angio

MR hjärta

Myokardscintigrafi

bottom of page