top of page

Tidsbokning

För tidsbokning, var god kontakta vår administrativa personal. Vid förhinder, vänligen meddela oss i god tid.

 

På grund av generellt hög belastning är det ibland inte möjligt att vi ringer upp samma dag.

 

I enlighet med SFS 2018:1127 Lag om ändring i patientdatalagen (2008:355) kan vi inte diskutera patientärenden eller utföra tidsbokningar via e-post.

Telefontider

Måndag - Torsdag 08.00 - 10.00. Knappval (1) för tidsbokning/övriga frågor.

Tidsbokning

Boka tid via e-tjänsten på 1177.se

Du kan även gå in på 1177.se för att boka tid, av- och omboka din tid samt förnya recept. Vi har begränsade möjligheter att besvara ärenden.

bottom of page