Stacks Image 221

För Patienter


Vi välkomnar patienter från hela Stockholms län och även övriga landet.
Du bör ha remiss från annan läkare. Remisspatienter från primärvården prioriteras. Om du saknar remiss, är du ändå välkommen att ringa till mottagningen och diskutera dina besvär med en sjuksköterska som avgör om du behöver träffa hjärtspecialist. Vi har ingen möjlighet att ta emot akuta ärenden.


Stacks Image 166
Tidsbokning

För tidsbokning, var god kontakta respektive sjuksköterska. Vid förhinder, vänligen meddela oss i god tid. På grund av generellt hög belastning är det ibland inte möjligt att vi ringer upp samma dag. I enlighet med SFS 2018:1127 Lag om ändring i patientdatalagen (2008:355) kan vi inte diskutera patientärenden eller utföra tidsbokningar via e-post.

Stacks Image 168
Inför besöket

Inför läkarbesöket, vänligen ta med ID-kort och medicinlista. Vid behov av tolk, ber vi dig kontakta oss i tid.

Stacks Image 164
E-frikort

I Stockholms län registreras dina patientavgifter elektroniskt. Du behöver inte själv hålla reda på hur mycket du har betalt till beloppsgränsen för frikort. Läs mer om högkostnadsskydd och frikort i Stockholms län.

  • Läkarbesök: 350 kronor (01-01-2018)
  • Läkarbesök med remiss från husläkare: 150 kronor.
  • Patienter over 85 år är avgiftsbefriade

Stacks Image 282
Provtagningsrutiner för mottagningen:

Läkaren bedömer det medicinska behovet av blodprover och utfärdar remiss för detta under besöket. Vi remitterar till blodprover endast på aktuella och relevanta indikationer för din hjärt- och kärlproblematik. Blodprovsremisser skickas elektroniskt och endast till upphandlade laboratorier (Karolinska laboratorier i Stockholm, Medilab och Unilabs).

Stacks Image 284
Sammanhållen journalföring

Cityheart använder sig av sammanhållen journalföring genom journalsystemet Take Care. Detta innebär att våra medarbetare som deltar i din vård, har med ditt medgivande möjlighet att ta del av uppgifter i journaler du har hos andra vårdgivare inom Stockholms läns landsting. På webbplatsen 1177.se kan du under ”regler och rättigheter”, ”rättigheter i vården” läsa mer om sammanhållen journalföring.

Stacks Image 393
GDPR

I maj 2018 trädde en ny lag om skydd av personuppgifter i kraft. Lagen är underordnad Patientdatalagen som har funnits inom vården under flera år. Cityheart följer lagföreskrifterna för behandling av persondata. V.g.läs mer om GDPR på Vårdguiden 1177.se.

Stacks Image 458

Website and photography by fallckolm.com