Stacks Image 221

Välkommen till Cityheart


Cityheart är en specialistmottagning för patienter med hjärt- och kärlsjukdom. Mottagningen grundades 2005 och är belägen vid Hötorget i centrala Stockholm. Verksamheten är privat ägd och bedrivs enligt Nationella taxan med samarbetsavtal med Region Stockholm.
Våra läkare och sjuksköterskor besitter specialistkompetens och lång yrkeserfarenhet av prevention och behandling av hjärt-kärlsjukdomar.


Stacks Image 166
Kardiologi och klinisk fysiologi

Vi utreder och behandlar kärlkramp, hjärtsvikt, rytmrubbningar, högt blodtryck, klaffel, misstanke om hjärtsjukdom hos idrottsaktiva, bedriver preoperativa bedömningar och vägleder patienterna till ett friskare liv med råd om förebyggande åtgärder.

Stacks Image 168
Kliniska studier och forskning

Cityheart har en tradition att delta i kliniska studier och forskningsprojekt. Detta bidrar till nya effektiva behandlingsmetoder samt förebyggande åtgärder mot hjärt-kärlsjukdomar och medför en kontinuerlig kompetensutveckling för våra medarbetare.

Stacks Image 164
En kvalitetssäkrad verksamhet

Cityheart har etablerade samarbeten endast med certifierade klinisk fysiologiska och kemiska laboratorier, sekreterartjänst samt medicinsktekniska och IT-leverantörer. Dessa bidrar till att vi kan leva upp till våra patienters och uppdragsgivares förväntningar samt samhällsansvar.

Tidsbokning

För tidsbokning, var god kontakta respektive sjuksköterska. Vid förhinder, vänligen meddela oss i god tid. På grund av generellt hög belastning är det ibland inte möjligt att vi ringer upp samma dag. I enlighet med SFS 2018:1127 Lag om ändring i patientdatalagen (2008:355) kan vi inte diskutera patientärenden eller utföra tidsbokningar via e-post.

1177 E-tjänst

Du kan även gå in på 1177.se för att boka tid, av- och omboka din tid samt förnya recept.

Nyheter och aviseringar
Sjuksköterska sökes

Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.

Tillfälliga störningar på 1177

Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.

Stacks Image 317

Website and photography by fallckolm.com